Log in

View Full Version : Spørsmål om tech/net-seminar med Ementor og TGHemo
13-04-2006, 20:43
Eg har stillt spørsmål til Stian (do), om han kan prøva å få til eit seminar eller ein presentasjon av årets nettverk. For to år tilbake hadde vi eit "hva gikk galt-seminar" i audiotoriet, der tech og ansvarlige for server og nett var representert. Dei snakka litt om kva utfordringar som hadde vert og korleis nettet var bygd opp. Vi fekk koma med spørsmål og fekk stort sett greie svar.

Dette var veldig lærerikt.

Om vi kan få til noko tilsvarande i år, kan kanskje tittelen bli: "Derfor virka det i år".

Sjølv er eg spendt på kva tiltak som har fungert mot virusproblema. Det spørsmålet vil eg veldig gjerne stilla til nokon på sundag før vi pakkar i hop og reiser heim.

Kryss fingre og håp på ekstraseminar, folkens!!

Hemo
14-04-2006, 11:47
Vi vil ha tak i dei to frivillige frå Ementor (http://www.ementor.no/templates/NewsPage.aspx?id=15686), samt andre i Tech- og Server Crew.
Vi vil vita kvifor alt fungerer så bra i år!

ZorroIII
14-04-2006, 19:25
Dine bønner er hørt!

http://www.tg06.gathering.org/tg06/schedule/view?eventId=126