Log in

View Full Version : Hvilke servere skal jeg bruke for å sende mail?EvenruD
12-04-2006, 16:19
Topic sier alt....

Lurer på dette :confused:

EvenruD

merilin
12-04-2006, 16:36
prøve smtp.gathering.org kanskje?

edit:
ifølge topic på #tg skal du bruke smtp.tg06.gathering.org :)