Log in

View Full Version : SMTP as alwaysrune69
27-03-2013, 17:06
Av gammel vane forsøker jeg meg med smtp.tg13.gathering.org, men det ser ikke ut til å funke. Noen bedre forslag?