Hvordan spiller jeg av f.eks et PCDemo biddrag?
har ikke forstått det jeg ...