Alle deltagere under 15 må ta med et skjema fyllt ut av foreldre/foresatte.
Les mer på http://gathering.org/tg06/partyinfo/consentform

:-)