har lyst til å se siden som vant, jeg ...
og kanskje ett par plasseringer nedover ..