PDA

View Full Version : Creative compos 1. Invitation Demo Released!
 2. What compos will be held at TG09?
 3. Tips & Tricks til nybegynner.
 4. Hva er din hobby? Forslag til nye konkurranser på TG09
 5. Hva vil du lære mer om på TG09?
 6. Hylle compo.
 7. Offisiell compo-liste er ute!
 8. Premier i kreative compoer ute
 9. General rules for creative compos published
 10. Flash Tutorial?
 11. Demoscene/Creative tickets for sale!
 12. Informasjon om compoer
 13. Anbefalte oppløsninger for bidrag
 14. Rendered Graphics spørsmål
 15. Oppgaven for Themed Graphical Design er offentliggjort
 16. Meet the mentors!
 17. Seminarer annonsert!
 18. Spørsmål om tidligere vinnere
 19. Hardcore Programming compo support
 20. Complete schedule released
 21. useful but useless
 22. Copyright på musikk i compo bidrag
 23. Innlevering av bidrag / handing in entries for the compos
 24. Fast Remix sample-kit is released
 25. Small HTML compo assignment is out!
 26. Visningstid for compobidragene
 27. Offisielle resultater
 28. Takk til creativia crew